Fonds op maat

Scouts is voor iedereen. We willen graag dat elk kind aan alle activiteiten deel kan nemen. Daarom voorzien we voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben een extra vermindering van het lidgeld en van de kostprijs voor weekends en kampen. Deze tegemoetkoming staat los van de tussenkomst door de overheid of via de mutualiteiten. Voor vragen kan je altijd terecht bij de groepsleiding. Hiervoor kan je uiteraard rekenen op onze discretie.

We hanteren steeds de volgende regel:

  • Je betaalt slechts 1/3.
  • Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tussen voor 1/3 (meer info).
  • Wij nemen als scouts de overige 1/3 voor onze rekening.

Lidgeld

  • Het verminderd lidgeld bedraagt 1/3 van het normale inschrijvingsgeld: €17,5 voor het eerste kind en €16 voor de volgende kinderen.
  • Bij het online inschrijven van nieuwe leden moet je het vakje “verminderd lidgeld” aanvinken. Hierdoor weten wij en Scouts en Gidsen Vlaanderen dat je hier graag aanspraak op zou maken. Enkel de groepsleiding (de verantwoordelijke voor de Groepsadministratie en de Financieel verantwoordelijke) kunnen dit zien. Zij zullen hier discreet mee omgaan.
  • Voor bestaande leden kan dit nog aangepast worden door in te loggen op de groepsadministratie (met je lidnummer en wachtwoord) of door contact op te nemen met de groepsleiding.

Weekends en kampen

  • Ook hier betaal je slechts 1/3 van de normale kostprijs. Dit zal meestal rond de €10 zijn voor een weekend; voor kampen hangt dit af van de lengte van het kamp en de leeftijd van je kind. Belangrijk is wel dat je dit even laat weten aan de groepsleiding, zodat wij hier een formulier van kunnen opmaken en doorsturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.