Financiële hulp

We zijn van het principe dat plezier maken niet duur moet zijn en proberen dan ook om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Uiteraard zijn er enkele kosten waar we zelf niet omheen kunnen (verzekering, onderhoud lokalen, elektriciteit, verwarming, spelmateriaal,..). Gelukkig zijn er enkele manieren om een financiele tussenkomst te krijgen:

  • Via de overheid (belastingsaftrek) en de meeste mutualiteiten is er een tussenkomst voor jeugdactiviteiten. Hier vind je een overzicht.
  • We willen graag dat elk kind aan alle activiteiten deel kan nemen. Daarom voorzien we zelf een extra vermindering voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dit kadert in het “Fonds op maat” dat Scouts en Gidsen Vlaanderen voorstelt. Info daarover vind je hier.